Diga que eu sou a coisa que você mais odeia no mundo.
theme por wondervibe
♥ ~
1 2 3 4 5 6

1 week ago · 390 notes · reblog
originally wae-nae · via utsusu-kun

1 week ago · 254 notes · reblog
originally unit03 · via aikafuwa

1 week ago · 919 notes · reblog
originally harapun · via sadistloli

1 week ago · 62 notes · reblog
originally pussysushi · via sadistloli

1 week ago · 15,321 notes · reblog
originally insuh · via shiruga

nmntkt:

おくちあけたお燐ちゃん。


1 week ago · 3,497 notes · reblog
originally nmntkt · via sadistloli

1 week ago · 178 notes · reblog
originally cammingasian · via shiruga

konokawa:

絵自体はすごい前に描いたやつ。蟻編のキルアvsパームにすごい滾ったのに検索しても全然無かったマジで無かった

ハンタ再開嬉しいゾ~


1 week ago · 1,014 notes · reblog
originally konokawa · via banjirou